Σύνδεση με Ταμειακά και Ζυγιστικά Συστήματα

Οι εφαρμογές PRISMA Win συνεργάζονται αρμονικά με τα πιο γνωστά και αξιόπιστα Ταμειακά συστήματα.
Σύνδεση εφαρμογών PRISMA Win και Ταμειακού Συστήματος καλύπτοντας όλους τους τρόπους σύνδεσης:

Fiscal Printer (Φορολογικοί Εκτυπωτές):