Σύνδεση με Ταμειακά και Ζυγιστικά Συστήματα

Οι εφαρμογές PRISMA Win συνεργάζονται αρμονικά με τα πιο γνωστά και αξιόπιστα Ταμειακά συστήματα.
Σύνδεση εφαρμογών PRISMA Win και Ταμειακού Συστήματος καλύπτοντας όλους τους τρόπους σύνδεσης:

Fiscal Printer (Φορολογικοί Εκτυπωτές):

 • ACR ER-160NET
 • ACR ER-460EJ
 • ADMATE SETTE
 • Admin SD100
 • ARKADIA 6010
 • ARKADIA III
 • CASIO TE-350F
 • CPI POSI FISCAL II-C
 • DCR ALL IN ONE
 • DM60
 • DPS 710
 • DPS 710 plus
 • DPS NEON
 • DPS OPEN CASH
 • DPS S710
 • DTEC 100
 • DTEC 50
 • Easy J - 58
 • Easy J - online
 • E-cash
 • EPSON FISCAL 210 POS
 • EPSON FP 81
 • ICS EASY FISCAL
 • ICS ELEGANT PLUS
 • ICS ELEGANT SUPER
 • ICS EXTRA
 • ICS HITEC 458G
 • ICS HITEC PLUS
 • ICS Micro
 • ICS MICRO POS PLUS
 • ICS MICROPOS
 • ICS POSEIDON 21
 • ICS TOP
 • info carina net /plus
 • I-POS
 • I-POS PLUS
 • IS-1(INTERSYS)
 • micromedia jota
 • micromedia mini e
 • NATIONAL OPALINA
 • Norma ej-net
 • NORMA I-TOUCH
 • Olivetti OL-2024
 • Olivetti OL-3024
 • OPTIMA
 • PROLINE 10
 • PROLINE 20
 • PROLINE COSMOS
 • PROLINE NOVA
 • QUORION QMP50
 • QUORION QMP52
 • RBS EDO
 • RBS ELIO
 • RBS MERCATO
 • RBS MERCATO II
 • SAM4S ER-230ej
 • SAM4S ER-380
 • SAM4S ER-420
 • SAM4S ER-5240
 • SAM4S ΝR-300
 • SAM4S ΝR-320
 • SAMSUNG 350 FISCAL
 • Sarema FIRST
 • SAREMA POINT
 • Sarema Point EJ
 • Solidus Ctr 100
 • Solidus Ctr 210
 • Solidus Citizen Ctr 200
 • Solidus Citizen Ctr 220
 • Solidus Citizen Ctr 400
 • Solidus Citizen Ctr 410
 • SYNTHEX 450
 • TECPOS ST-52

Σύνδεση εφαρμογών PRISMA Win® με όλα τα Ζυγιστικά Συστήματα που συνδέονται με Η/Υ και έχουν τη δυνατότητα ενημέρωσης μέσω αρχείου, όπως DIGI, ICS TEC, CAS κ.α.

*Στην παραπάνω λίστα αναφέρονται μερικά από τα πιο γνωστά ταμειακά συστήματα που συνδέονται με τις εφαρμογές μας. Εάν δε βλέπετε αυτό που ψάχνετε στην παραπάνω λίστα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

© Copyright 2023 Kosmostech. All Rights Reserved.