Όταν έχετε κάποιον επισκέπτη στην είσοδό σας, το σύστημα μπορεί να σας ειδοποιήσει και να δείτε ποιός είναι. Μετά μπορείτε να ανοίξετε απομακρυσμένα την πόρτα μέσω της οθόνης.

  • Βίντεο ενδοεπικοινωνίας
  • Άνοιγμα πόρτας απομακρυσμένα
  • Ζωντανή παρακολούθηση
  • Ομαδική κλήση
  • Νυχτερινή όραση
  • Ανακοινώσεις

Αν ο ιδιοκτήτης δεν είναι σπίτι μπορεί να προωθήσει τις κλήσεις του στην εφαρμογή, στο κινητό. Μπορούμε να απαντήσουμε στις κλήσεις καθώς και να ανοίξουμε την πόρτα.

© Copyright 2024 Kosmostech. All Rights Reserved.